Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
Activiteiten
BMX Categorie*
Toer Categorie*
Wielren Categorie*
Vragen
Bent u al lid van de KNWU en/of NTFU
Zo ja, welke bond en via welke vereniging?
U kunt alleen voor trainingslid kiezen als u via een andere vereniging een
basislidmaatschap bij de KNWU hebt.
 
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de privacyverklaring, deze te hebben
begrepen en geef de UWTC hierbij toestemming voor de verwerkingen van mijn
persoonlijke gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring *
* verplicht veld
 
De privacyverklaring vindt u hier
Opmerking