Ereleden

Erevoorzitter Leden van verdienste
E. Cramer i.m. Th Kuylenburg 
G. van Veen Th. Oudshoorn i.m.
  Mw. G. Fiege-van Dijken
Ereleden H. van Pierre i.m.
Mw. M. Cramer-de Vries i.m. H. vd Schaft
 Dhr. A. Fiege i.m. P. Ende
  Mw. J. Schouten-Kuiper
  W. Laan
  P. Koeleman i.m.
  W. Veenboer
  T. Nicolai
  H. Cornelisse
  P. Rewijk
  W. Pieterse