Vertrouwenscontactpersoon

Bij UWTC willen we voor iedereen een prettige en veilige sportomgeving creëren. Wil jij iets in vertrouwen bespreken of heb je iets vervelends meegemaakt? Dan kun je altijd contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Renate Simmelink. De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle afdelingen binnen UWTC.

WAARVOOR IS ER EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

In iedere omgeving kunnen zich vervelende dingen voordoen, ook bij UWTC. Voorbeelden hiervan zijn ongewenste intimiteiten, aanranding, geweld en agressie, maar ook discriminatie, pesten, treiteren en/of machtsmisbruik. Dit kan plaats vinden of hebben gevonden tijdens de training, tijdens een wedstrijd, in de kantine of op de parkeerplaats. Ook als er situaties spelen met het bestuur, kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Op het moment dat je ergens mee zit, kan je de vertrouwenscontactpersoon altijd benaderen voor een gesprek of advies.

Een vertrouwenscontactpersoon heeft de zorg voor een veilig sportklimaat en heeft hierbij ook een preventieve taak. Hierbij kun je denken aan: opstellen van regels inzake gedrag en veiligheid. De vertrouwenscontactpersoon ziet erop toe dat het bestuur beleid ontwikkelt. Dat kan gaan over het aanvragen van een VOG voor trainers, maar ook over het gebruik van telefoons in kleedkamers. Leden, ouders en trainers dienen betrokken te worden bij een veilig sportklimaat bij UWTC. Wanneer je aandachtspunten hebt kun je die melden bij de vertrouwenscontactpersoon.

HOE VERLOOPT HET CONTACT?

De vertrouwenscontactpersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie. Je kan jouw verhaal bij haar kwijt en zij neemt je serieus. Vervolgens kan zij, mocht jij hier behoefte aan hebben, advies geven over eventuele vervolgstappen en samen naar een oplossing werken. Acties worden uitsluitend in overleg met jou en afgaand op jouw behoeften ondernomen? Als er een onenigheid is tussen twee clubleden is de vertrouwenscontactpersoon er voor beide partijen. Ze hoort het verhaal aan en is onpartijdig

WAARVOOR IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON NIET?

De vertrouwenscontactpersoon is geen verlengstuk van het bestuur en heeft een onafhankelijke positie. Daarnaast doet zij niet aan waarheidsvinding. Zij zal dus niet "de klacht" onderzoeken, maar kan je wel steunen en samen zoeken naar een oplossing of verwijzen naar de juiste plek voor je klacht.

WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

Mijn naam is Renate Simmelink en ik ben de vertrouwenscontactpersoon van de UWTC. Mijn oudste zoon is lid van de BMX afdeling van UWTC. BMX is zijn passie en met veel plezier beoefent hij deze sport. Zijn vader (sponsorcommissie) is meestal op of naast de BMX baan te vinden, maar af en toe laat ik ook mijn gezicht zien. Een afspraak maken is altijd mogelijk. Ik heb voor de rol van VCP de cursus bij NOC*NSF gevolgd.

Voor contact met mij kun je:

- Bellen, sms’en of Whatsappen op: 06 30727843

- Email op: r.simmelink@hotmail.com

Contact opnemen of een gesprek is altijd vrijblijvend. Niks staat vast, het gaat immers om jou. Het is altijd vrijwillig en vertrouwelijk. Er wordt wel anoniem melding gedaan bij een lid van het bestuur.

PRAAT JE LIEVER MET IEMAND BUITEN DE CLUB?

Dan kan je contact opnemen met centrum veilig sport 0900-2025590 (academie sportkader)