Baanhuur BMX

Het is mogelijk om de baan te huren. Wel is een strikt Coronaprotocol van toepassing.

De BMX-baan van UWTC is uitsluitend te huur voor licentiehouders KNWU. 

Het is mogelijk om de baan per twee uur te huren volgens de volgende tijdblokken: 09:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00 en 15:00-17:00 uur. 

De prijs per tijdblok bedraagt € 150,- (maximaal 16 deelnemers).
Bij meer deelnemers geldt een toeslag van 10,- euro per rijder

Een verzoek tot een huurperiode kan gedaan worden via het email adres info@bmx-uithoorn.nl. Nadat de verhuurperiode is overeengekomen wordt deze ‘voorlopig’ gereserveerd. Nadat de betaling is ontvangen op bankrekeningnummer NL22 RABO 0363 5907 73, t.n.v. Uithoornse Wieler Training Club onder vermelding van baanhuur, datum en tijdblok is de reservering definitief.

Tevens dient de ondertekende huurovereenkomst voor die tijd geretourneerd te zijn.  Ondertekening van de huurovereenkomst houdt tevens een akkoord en verplichting in voor naleving van het Coronaprotocol. Het Coronaprotocol is toegevoegd aan de huurovereenkomst. U kunt deze downloaden via onderstaande link. 

Downloads: