Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Algemeen Categorie*
BMX Categorie*
Toer Categorie*
Wielren Categorie*
Vragen
Dit zijn de vragen:
Bent u al lid van de KNWU en/of NTFU
Zo ja, welke bond en via welke vereniging?
Zo niet, dan kunt u hierboven onder activiteiten niet voor trainingslid kiezen
Opmerking