Algemene Ledenvergadering UWTC

Datum: Woensdag 29 november 2023
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Clubhuis De Randhoorn

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag ALV d.d. 26 juni 2023
5. Begroting 2024
5.1. Vaststellen Contributies 2024
6. (Bestuurlijke) Toekomst UWTC
7. Rondvraag
8. Sluiting

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Jouw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

De agenda en notulen kun je ook vinden als je inlogt op de website van UWTC.

Nieuws Overzicht