Contributie BMX

Contributie m.i.v. 1 januari 2020:

Contributie afdeling BMX 2020 (bedragen zijn inclusief verplicht basislidmaatschap van de KNWU a € 14,00)
 
Lidmaatschap 18 jaar en ouder  €          96,50
Jeugdlidmaatschap tot 18 jaar  €          96,50
2e jeugdlid (broertje/zusje)  €          66,50
 
Rijders dienen zelf een bordnummer en eventueel een (inter)nationale licentie via de website van de KNWU aan te vragen!