Raad van State doet uitspraak, alle lichten op groen

De verhuizing gaat definitief door. Raad van State verklaart het beroep van de omwonenden ongegrond.

Op 15 februari 2017 heeft de Raad van State het beroep van de omwonenden van de Europarei, voor zover ontvankelijk, ongegrond verklaard. Het beroep van de omwonenden was gericht tegen het besluit van de Gemeente Uithoorn om de locatie aan de Europarei (Clubhuis en BMX-baan) woningbouw mogelijk te maken.

Deze gunstige uitspraak betekent dat voor de projectonwikkelaar de weg vrij is om de woningen te bouwen en tevens dat nu ons nieuwe clubhuis gerealiseerd kan worden.

Als vereniging zijn wij hier enorm gelukkig mee en gaan wij er in de komende maanden dan ook alles aan doen om het clubhuis en de BMX-baan op de locatie Sportpark Randhoorn, mede met inzet van onze leden, gerealiseerd te krijgen.

Nieuws Overzicht