Lid worden

Aanmelden nieuw lid
Nieuwe leden worden alleen nog toegelaten nadat zij de beginnerscursus hebben doorlopen. Heb je de beginnerscursus doorlopen en wil je lid worden, vul dan het inschrijfformulier volledig in.
 
N.B. In verband met de nieuw te realiseren BMX-baan heeft het BMX-bestuur op 5 oktober 2016 besloten dat, behoudens bijzondere omstandigheden zoals verhuizing naar Uithoorn of omliggende gemeenten, geen nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap worden geaccepteerd van aanvragers die in 2016 BMX-lid zijn van andere BMX-verenigingen in de afdeling west. Eerder ontvangen aanmeldingen zijn inmiddels bevestigd.