Algemene ledenvergadering

Beste UWTC'er,

Op maandagavond 15 november 2021 staat de Algemene ledenvergadering gepland. Zoals u niet zal zijn ontgaan heeft het demissionaire kabinet op vrijdagavond 12 november strengere maatregelen aangekondigd om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.

Omdat wij uw gezondheid voorop stellen zal deze ALV digitaal, via Teams, verlopen.

Zodra de situatie het weer toelaat wil het bestuur nadrukkelijk in gesprek gaan met groepen leden om het gevoerde beleid te verduidelijken, vragen te beantwoorden en suggesties en kritiek aan te horen.

Met vriendelijke groet,
Algemeen bestuur

Nieuws Overzicht