Beperkte hervatting BMX training voor jeugd t/m 18 jaar m.i.v. 29 april 2020

Afgelopen dagen is in nauw overleg met de Gemeente aan een Protocol BMX trainingen vanaf 29-04-2020 gewerkt.
Dit protocol is in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM en het Protocol verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar van het NOC*NSF. 

Dit betekent dat de vooralsnog beperkte training voor deze leeftijdsgroepen op woensdag 29 april weer van start gaan. Helaas is het voor oudere leden nog niet toegestaan om te komen trainen.

De betreffende rijders en hun ouders/verzorgers zijn inmiddels geïnformeerd over tijdstippen en groepsindeling en hebben de voor hun bestemde passages uit het Protocol toegezonden gekregen.
Val je wel binnen de genoemde leeftijdsgroepen en heb je geen uitnodiging/Protocol per e-mail ontvangen stuur dan even een e-mail naar bmx@uwtc.nl.

Wij benadrukken dat een ieder zich strikt aan de protocollen houdt. 

Tot nader order is alleen training voor eigen leden toegestaan. Dit betekent dat de baan nog niet mag worden verhuurd, of voor partijtjes mag worden gebruikt.

Nieuws Overzicht