Workshop "Iedereen doet MEE"

De nieuwe datum voor de workshop "Iedereen doet mee" is dinsdag 26 november om 20.00 uur

Op dinsdag 26 november geeft Uithoorn voor Elkaar een Team Sportservice een workshop waarbij ingegaan wordt op ‘ander’ gedrag, hoe je hier mee om kunt gaan en hoe je het kunt voorkomen. Het doel is om trainers en vrijwilligers handvatten te geven, waardoor er een veiliger sportklimaat kan worden gecreëerd en iedereen zich welkom voelt bij de sportvereniging. 

Het is een workshop waarbij je inzicht krijgt in verschillende kenmerken en invalshoeken op het gebied van ‘ander’ gedrag en hoe je daar in de praktijk mee om kunt gaan. De reden van ‘ander’ gedrag kan verschillende oorzaken of achtergronden hebben, bijvoorbeeld door een autisme spectrum stoornis, ADHD of een licht verstandelijke beperking (moeilijk lerend gedrag). Er zal ook een ervaringsdeskundige aanwezig zijn die vanuit een ander perspectief kan vertellen waarom het zo belangrijk is dat er een veilig sportklimaat is. Er wordt een interactieve workshop van gemaakt door te vragen naar ervaringen van de deelnemende trainers en vrijwilligers, wij horen graag waar je in de praktijk tegenaan loopt.

Wie: Voor trainers en vrijwilligers van een sportvereniging

Waar: Clubgebouw UWTC, Randhoornweg 90 in Uithoorn.

Wanneer: Dinsdag 26 november van 20.00– 22.00 uur

Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.

Aanmelden kan via milou@videt-uithoorn.nl
of 06 52 77 04 94.

Sportieve groet,
Milou van der Hoorn

Nieuws overzicht