VRIJWILLIGERSWERK VOOR DE VERENIGING

Samen ZIJN we de vereniging!
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat ieder lid c.q. ouder van een jeugdlid actief bijdraagt aan de verschillende activiteiten, werkzaamheden en/of functies binnen de vereniging.
Het lidmaatschap houdt dan ook meer in dan enkel het deelnemen aan de trainingen.
Het brengt rechten en plichten met zich mee.
Zo betalen leden contributie en hebben zij zeggenschap over het beleid van de vereniging via de ledenvergaderingen van de verschillende afdelingen en via de algemene ledenvergadering.
Een vereniging betekent ook dat de leden met vereende krachten een gezamenlijk doel nastreven.
In ons geval het faciliteren om gezamenlijk op sportieve wijze de bmxsport te kunnen bedrijven.

Zonder de vrijwillige inzet van leden of ouders van jeugdleden is het bereiken van ons doel zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.
Wij verwachten dan ook van onze leden dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zich op enigerlei wijze zullen inzetten voor de vereniging.
En het is ook leuker als we het met z’n allen doen!

Op dit moment zijn we vooral op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor als bestuurslid BMX:
BMX secretaris.
Algemeen bestuurslid.

We willen we rondom het bestuur een aantal commissies samenstellen waarin een 2-3 mensen het voortouw nemen per onderwerp en als klankbord van en naar het bestuur functioneren.

De commissies komen ca 2x jaar bij elkaar om hun onderdeel te bespreken en hiervoor een plan te maken en acties uit te zetten

Dit is per onderwerp verdeeld:
-Leden
-Financiën
-Communicatie
-Sponsors
-Trainingen
-Wedstrijden
-Kantine
-Evenementen
-Onderhoud

Daarnaast Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die helpen met de daadwerkelijke uitvoering van taken en kunt u zich aanmelden voor werkzaamheden op o.a. de volgende gebieden.
- Bardiensten tijdens trainingsavonden en wedstrijden
- Onderhoud terrein en bmx baan
- Het helpen bij trainingen
- EHBOer bij trainingen en wedstrijden-
- Organiseren van, of helpen bij diverse activiteiten en evenementen.
- Wedstrijdorganisatie, wedstrijdleiding (jury e.d.)
- Communicatie , facebook, wedstrijdverslagen e.d.
- Onderhoud/schoonmaken clubgebouw
- Onderhoud materiaal

Aanmelden of vragen aan info@bmx-uithoorn.nl   ( Mark vd Mast voorzitter bmx)

Zodra de mogelijkheid er weer is, wil het  afdelingsbestuur u persoonlijk benaderen om te vragen op welk gebied u zich dit jaar voor de vereniging kunt/wilt inzetten