Lid worden

Aanmelden nieuw lid
Nieuwe leden worden alleen nog toegelaten nadat zij de beginnerscursus hebben doorlopen. Heb je de beginnerscursus doorlopen en wil je lid worden, vul dan het inschrijfformulier volledig in. Naar het inschrijfformulier
 
N.B. In verband met de nieuw te realiseren BMX-baan heeft het BMX-bestuur op 5 oktober 2016 besloten dat, behoudens bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur, geen nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap worden geaccepteerd van aanvragers die in 2016 BMX-lid zijn van andere BMX-verenigingen in de afdeling west. Eerder ontvangen aanmeldingen zijn inmiddels bevestigd. Alle aanvragen voor het lidmaatschap bij de UWTC worden pas afgehandeld na goedkeuring door het bestuur. In bijzondere situaties waarin de goede naam van de UWTC in het geding kan komen, heeft het bestuur de bevoegdheid om zonder verdere opgaaf van redenen een aanvraag voor het lidmaatschap af te wijzen.