Asbestvervuiling aangetroffen BMX-baan Europarei

Op vrijdagmiddag 3 november 2017 is het bestuur van UWTC door de gemeente Uithoorn geïnformeerd over aangetroffen asbestvervuiling op onze oude BMX-baan.

 

De vervuiling is dieper in de grond aangetroffen en zat tussen puin dat gestort is als ondersteuning van de BMX-baan.

Het lijkt vrijwel uitgesloten dat onze leden in contact kunnen zijn gekomen met dit asbest.

Voorafgaand aan de levering van de Europarei heeft de gemeente Uithoorn een bodemonderzoek gedaan.

Dit onderzoek heeft geen serieuze vervuiling aangetoond.

Het huidige bestuur is niet op de hoogte geweest van mogelijke vervuiling in de bodem.

De verhuizing van UWTC en het beschikbaar komen van de bouwlocatie op de Europarei is tot stand gekomen door een constructieve samenwerking van drie partijen, te weten de gemeente Uithoorn, Van Wijnen Projectontwikkeling en UWTC.

Het bestuur van UWTC betreurt het zeer dat de gemeente Uithoorn en Van Wijnen met deze grote tegenvaller geconfronteerd worden.

 

Namens het algemeen bestuur van UWTC, Gerard van Veen

Downloads:

Nieuws overzicht