UWTC en de AVG

De UWTC vindt het belangrijk dat op correcte wijze wordt omgegaan met de persoonsgegeven van haar leden, sponsoren en donateurs.

Hoewel wij als vereniging niet verplicht zijn om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, hebben wij wel gemeend om voor het in goede banen leiden van de implementatie van de AVG, voor de instructie aan de bestuurders en aan anderen die toegang hebben tot het relatiebestand, voor vragen van onze leden en voor het registreren en melden van eventuele datalekken een functionaris aan te stellen.

Voor dit doel heeft het bestuur van de UWTC Erik Schekkerman bereid gevonden en aangewezen om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) op te treden.
De FG houdt binnen de vereniging toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De FG is niet persoonlijk verantwoordelijk wanneer de AVG niet wordt nageleefd. Op grond van de AVG is het de verantwoordelijke of de verwerker is die erop toe dient te zien, en moet kunnen aantonen dat de verwerking aan de voorwaarden voldoet (Artikel 24(1)). Naleving van regels op het gebied van gegevensbescherming is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.

Op deze pagina vind u een link naar de privacyverklaring van de UWTC. Dit is een dynamisch document en zal indien nodig periodiek worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Wij adviseren u om het document met enige regelmaat te raadplegen.

Voor melding van een data lek, en eventuele andere privacy gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de FG door een e-mail te sturen naar privacy@uwtc.nl.