Ereleden

Erevoorzitter Leden van verdienste
E. Cramer i.m. Th Kuylenburg 
  Th. Oudshoorn i.m.
Ereleden Mw. G. Fiege-van Dijken
Mw. M. Cramer-de Vries i.m. H. van Pierre i.m.
Dhr. A. Fiege i.m. H. vd Schaft
  P. Ende
  Mw. J. Schouten-Kuiper
  W. Laan
  P. Koeleman i.m.
  W. Veenboer
  T. Nicolai
  H. Cornelisse